Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

Magyar - Hungarian

Szokásos tartózkodási hely teszt és Tartózkodási jog

A Tartózkodási jog kérdése az európai és hazai bíróságok gyakori döntései, a téma bonyolultsága valamint a törvény értelmezése miatt, a legtöbb esetben szaktanácsadást igényel.

A cikk igyekszik röviden megvilágítani a következőket:

Mit takar a szokásos tartózkodási hely teszt?

Mit jelent a tartózkodási jog?

Ki érintett?

Milyen ellátásokra vonatkozik?

A Szokásos tartózkodási hely teszt (HRT)

Az 1980-as évek végén a brit kormány aggódott a „Jóléti turizmus”, az Egyesült Királyságbeli szociális ellátási rendszer vonzó hatása miatt, és olyan megelőző intézkedést keresett, amely csökkenti az Egyesült Királyságba érkezett külföldiek által igényelt ellátások számát.

Az aggodalom 1994-ben új törvény meghozatalához vezetett, amelyet megelőző intézkedésnek véltek.

Az új jogszabályt Szokásos tartózkodási hely tesznek (HRT) nevezik.

A HRT egyformán vonatkozik a brit és a nem brit állampolgárokra.

A jogalkotás lényege, hogy bárki, aki az Egyesült Királyságba érkezik, és társadalombiztosítási ellátást igényel, bizonyítania kell, hogy a szokásos tartozódási helye az Egyesült Királyságban van. Ugyanakkor a tesztet ténylegesen nem definiálták.

A teszt teljesítése

A HRT teljesítése érdekében, az igénylőknek igazolniuk kell, hogy:

 1. Sajátakaratukból vannak az Egyesült Királyságban
 2. Lakóhelyükaz Egyesült Királyságban van
 3. Határozottszándékuk van az Egyesült Királyságban maradni
 4. Jelentősideje tartózkodnak az Egyesült Királyságban.

Amennyiben az igénylő az ellátási igényét a HRT teszt nem teljesítése miatt utasítják el, a bíróságok és a nemzeti bíróságok az egyes esetek sajátos körülményei alapján bírálják el az igényeket. Ez a konkrét eset tényein, továbbá a fenti 4 kulcs tényezőhöz való viszonyán alapul.

Amint az esetjog (bírósági döntések) testülete eredményre jutott, az egyes esetek sajátos tényei függvényében, a határozatot abban a szakaszban hozzák meg, amikor az igénylő a tesztet teljesítette.

Például az egyik kulcs tényező a jelentős idő. Ez a tényleges időtartam, melyet az igénylő az Egyesült Királyságban töltött. Egy társadalombiztosítási képviselő szerint ez 1-3 hó - az Egyesült Királyságban töltött - tartózkodási időt jelenthet.

Azonban ez nem egyértelmű. Úgy tűnik, a 4 tényező kölcsönhatásban van egymással, és az átfogó kép határozza meg az eredményt.

Így megállapítható, hogy egy adott személy szokásos tartózkodási helye az Egyesült Királyságban van-e, ténykérdés. Az egyedi eset tényeit a 4 kulcstényezőhöz való viszony alapján állapítják meg.

A HRT meglehetősen hatékony annak megakadályozásában, hogy rövid időre, segélyek igénylése miatt látogassanak az Egyesült Királyságba.

Egyúttal a HRT nem volt hatékony azon személyek megállításában, akik úgy rendelkeztek szokásos tartózkodási hellyel, hogy hosszú távon igényeltek ellátást az Egyesült Királyságban töltött idejük alatt. Így 2004. májusban a brit kormány bevezette a Tartózkodási jogot.

Tartózkodási jog (R2R)

2004. május 1 előtt az Európai Uniót a következő nemzetek alkották:

Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Írország, Spanyolország, Svédország és Egyesült Királyság.

A fentieken túl az Európai Gazdasági Térség (EGT) és nem az EU tagja Izland, Liechtenstein és Norvégia, továbbá 2002. június 1. óta Svájc, annak ellenére, hogy nem az EGT tagja.

2004. május 1.-én tíz (10) új ország csatlakozott az EU-hoz. Őket „Csatlakozó államoknak” nevezik.

A 2004-es Csatlakozó államokat az ellátásra való jogosultság alapján (ld. alább) két különálló csoportra lehet osztani:

Az A2 állampolgárok: Málta és Ciprus

Az A8 állampolgárok: Csehország, Észtország, Lettország, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és a Szlovák Köztársaság.

2007. január 1.-én Románia és Bulgária szintén csatlakozott az EU-hoz. Ezen országok pozíciója ellátásra való jogosultságuk alapján megegyezik az A8 állampolgárokéval. Gyakran A2 állampolgároknak nevezik őket, amely meglehetősen zavaró. Jelen cikkben az egyszerűség kedvéért Máltát és Ciprust értjük A2 állampolgárok alatt.

Az Egyesült Királyság kormánya kedvezőbb elbírálásban részesíti az A2 állampolgárokat, mint az A8, a román és bolgár állampolgárokat az ellátások igénylése tekintetében.

Minden fenti nemzet állampolgárainak joga van a tagországok közötti szabad mozgásra. Amint azt később is láthatjuk, annak ellenére, hogy az A8 állampolgárok szabadon mozoghatnak és kereshetnek állást az Egyesült Királyságban, eltérően a többi EU állampolgártól, „regisztrálniuk” kell munkavállalásukat, továbbá a románoknak és bolgároknak engedélyezett munkavállalóknak kell lenniük.

Mivel az Egyesült Királyság kormánya megértette, hogy a HRT nem lesz kellő mértékben hatékony az ellátásigénylések megakadályozására, törvényt módosított és 2004. május 1.-i hatállyal bevezette a Tartózkodási jog tesztet.

Ennek következtében a rászorultsági alapon járó ellátások szabályozásait módosították, hogy a törvénymódosítást foganatosítsák.

Így 2004. május 1.-től nem rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel az Egyesült Királyságban, az Ír Köztársaságban és a Közös Utazási Területen (Common Travel Area - CTA) az a személy, akinek nincs Tartózkodási joga.

Közös Utazási Területet a Csatorna-szigetek (Channel Islands) és a Man-sziget (Isle of Man) alkotják.

Ez azt jelenti, ha egy adott személy nem rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel, „külföldi személynek” (“person from abroad” - PFA) minősítik. A PFA jelentősége, hogy „nulla” összegű ellátást alkalmazhatnak ez esetben.

Mit jelent a Tartózkodási jog valójában?

Ellentétben a Szokásos tartózkodási hely teszttel, ami hasonlóan érinti a brit és nem brit állampolgárokat, a Tartózkodási jog főleg az EU és az EGT állampolgáraira van hatással.

A tartózkodási jog egyszerűen egy követelmény, amelyben a személy bizonyíthatja, hogy (jogszabályon alapuló) joga van az Egyesült Királyságban tartózkodni.

Nem mindenki jogosult az Egyesült Királyságban élni. Az 1971-es Bevándorlási Törvény alapján csak a tartózkodási joggal bíró személyeknek (brit állampolgárok) van joga az országba szabadon belépni és kilépni. Mindenki másnak engedélyre van szüksége. Ezért, ha egy adott személynek engedélyre van szüksége az Egyesült Királyságba való belépéshez vagy az Egyesült Királyságban maradáshoz, és azzal nem rendelkezik, illegálisan tartózkodik az országban.

Az Európai Uniós tagság megköveteli, hogy bizonyos európai állampolgárok szintén rendelkezzenek az Egyesült Királyságba való belépés és az Egyesült Királyságban való maradás jogával. Az 1988-as Bevándorlási Törvény 7. szakasza kimondja, hogy egy adott személy nem köteles kilépni, belépni vagy maradni, amennyiben jogosult az „érvényesíthető Közösségi jog vagy az Európai Közösség 1972. évi törvény 2(2) szakasz intézkedése alapján”.

Egyetlen EGT állampolgárnak sincs szüksége engedélyre az Egyesült Királyságba való belépéshez – (EGT) Bevándorlási Szabályzat 2006. 11. rendelet. Mindazonáltal nincs egyenértékű jogszabályi rendelkezés, amely az EGT állampolgároknak megengedi az Egyesült Királyságban való maradást. Ha nem tudnak érvényesíthető Közösségi jogot találni, amely az előnyüket szolgálja, engedélyre van szükségük az Egyesült Királyságban való maradáshoz. Az engedély hiányában illegálisan tartózkodnak az országban.

Ez azt jelenti, hogy ténylegesen nem jogosultak az Egyesült Királyságban maradni, ugyanakkor nagyon valószínűtlen, hogy valamikor is kiutasítsák őket. Így, ha nem jogosultak maradni, nem rendelkeznek tartózkodási joggal, nem igényelhetnek bizonyos ellátásokat.

Amint az érvényesíthető Közösségi jogok nagy része a gazdaságilag aktív személyekhez kapcsolódik, a szokásos tartózkodási hely teszt is hatékony módja, hogy megakadályozza a gazdaságilag inaktív személyek hozzáférését az ellátásokhoz.

Milyen ellátásokra vonatkozik?

Kizárólag a következő ellátásokat érinti:

Mind a tartózkodási jog és a tartózkodási hely teszt tekintetében:

 • nyugdíj
 • jövedelemtámogatás
 • álláskeresők jövedelem alapú támogatása
 • lakáscélú támogatás
 • önkormányzati adófizetési támogatás

Csak a tartózkodási hely teszt esetében:

 • gyermek után járó adókedvezmény
 • családi pótlék

Az ellátásra való alkalmasság vizsgálatának egyik módja megbizonyosodni arról, hogy az igénylő felmentett a HRT (Szokásos tartózkodási hely teszt) illetve az R2R (Tartózkodási jog) alól. Amennyiben nem felmentett, megvizsgálják, hogy rendelkezik-e szokásos tartózkodási hellyel, azután meggyőződnek róla, hogy van-e Tartózkodási joga.

Ki felmentett?

1. EU munkavállalók (nem az A8 vagy román illetve bolgár állampolgárok – lásd 2 alább):

A munkavállalók mentességet élveznek mindkét teszt alól, és igényelhetnek minden dolgozói támogatást (pl. lakáscélú támogatás, önkormányzati adófizetési támogatás, családi pótlék, munkavállalói adókedvezmény stb.), feltéve, hogy teljesítik a jogosultsági feltételeket.

A munkavállaló definíciója, és a szükséges munkaórák száma érdekében vagy azzal kapcsolatosan, hogy a Munkaügyi Hivatal (Department of Work and Pension - DWP) milyen kérdéseket tehet fel, a legjobb szakértőhöz fordulni, mert a definíciók többnyire az Európai Bíróságtól (European Court of Justice - ECJ) származnak.

2. A8 regisztrált munkavállalók:

Az A8 állampolgároknak regisztrálniuk kell munkavállalásukat munkáltatójuknál és a Home Office-nál. Amennyiben új munkaviszonyt létesítenek, újból kell regisztrálniuk.A regisztrációs díjat csak egyszer kell megfizetni az első munkavállalás kezdetén. A regisztrált munkavállalást megszakítás nélkül 12 hónapon át (mínusz 30 nap türelmi idő) kell folytatni.

A román és bolgár állampolgároknak engedélyezett munkavállalóknak kell lenniük 12 hónapon át.

A munkavállalás ideje alatt (munkavállalói státuszban) igényelhetnek minden dolgozói támogatást. Ha megszakítják munkaviszonyukat a 12 hónapos időtartam alatt, minden dolgozói támogatás megszűnik.

Mindazonáltal bizonyos A8 állampolgárok (hasonló rendelkezések vannak a román és bolgár állampolgároknál) mentesek lehetnek a regisztráció alól, ha:

Kiléptek, hogy visszalépjenek vagy az országban voltak 2004. április 30-án, ami nem képezte az alkalmazás korlátozás tárgyát

2004. április 30. előtt legálisan munkát vállaltak, és 2004.4.30. előtt vagy után megszakítás nélkül* teljesítették a 12 hónapot.

Olyan A8 állampolgár, aki legálisan dolgozott 12 hónapot 2004. április 30. óta megszakítás nélkül*

Kiküldött munkavállalók

EGT állampolgár családtagja

3. Önálló vállalkozók beleértve az A8 állampolgárokat:

Igényelhetnek minden dolgozói támogatást. Az önálló vállalkozónak az Adóhivatalnál (Inland Revenue) kell regisztrálniuk. Előfordulhat, hogy a DWP úgy ítéli meg, hogy az adott igénylő nem minősül önálló vállalkozónak. Kérjen szaktanácsot ezzel kapcsolatban.

4. A munkavállalói státusz fenntartása:

Ez a jog komplex területe.

2006. április 30-án új Európai irányelvet vezettek be, amely néhány kivétellel hatályon kívül helyezett minden korábbi EU irányelvet és rendeletet. Az alkalmazotti státusz fenntartásához kapcsolódó esetjog nagy része – amely korábbi irányelveken és rendeleteken alapult – már nem alkalmazható.

A rendelet az Uniós polgárok és családtagjaik tartózkodásáról szóló 2004/38/EK irányelv néven ismert. Az Egyesült Királyság hazai rendeleteiben alkalmazta ezt, név szerint: Társadalombiztosítást (Külföldi személyek) Módosító Rendeletek 2006 és a Bevándorlási Szabályzat (Európai Gazdasági Térség). Mindezen törvények hozzáférhetőek az Interneten.

2004/38 irányelv bevezetését követve, az igénylők akkor jogosultak ellátásra (alapul véve, hogy fenntartották munkavállalói státuszukat), ha betegség vagy baleset következtében nem dolgoznak, ha önkéntes vagy nem önkéntes alapon vesztették el munkájukat, ha többet vagy kevesebbet dolgoztak egy évnél, vagy határozott idejű szerződés keretében vállaltak munkát, melynek ideje lejárt. Fontos, hogy a jogosultság helyes megállapítása érdekében kérjünk szaktanácsot.

5. Családtagok:

Munkavállalók, önálló vállalkozók családtagjai továbbá azon személyek családtagjai, akik fenntartják munkavállalói és önálló vállalkozói státuszukat mentesek a HRT (Szokásos tartózkodási hely teszt) és az R2R (Tartózkodási jog) alól. A családjog parazita jellegű, így először a jogosult személyt kell azonosítani.

Például:

Egy adott személy 20 éves lánya, aki valamely fent említett csoport tagja, gyermek után járó támogatást (családi pótlékot) igényel. Meg kell ítélni, mert az édesapja rendelkezik tartózkodási joggal, így ő maga is rendelkezik tartózkodási joggal.

Családtagok:

(a) Házastárs vagy élettárs;

(b) A releváns személy vagy házastársa/élettársa utódai, akik a 21 évet még nem töltötték be vagy eltartottak;

(c) A releváns személy vagy házastársa/élettársa felmenő ági eltartott közvetlen hozzátartozói, pl.: szülők, nagyszülők.

(d) Partnerek, ha igazolható a hosszú és stabil kapcsolat.

A fentieket kiegészítve, a tágabb értelemben vett család néhány tagja, aki a jogosult személy (azaz a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, vagy aki fenntartja munkavállalói státuszát) eltartottja, és folytatólagosan is eltartott lesz, szintén rendelkezik tartózkodási joggal, de bizonyos feltételeket teljesülnie kell. Kérjen szaktanácsot ezzel kapcsolatban.

6. Állandó tartózkodási joggal rendelkező személyek:

Az a személy, aki 5 évet tartózkodott „jogszerűen” az Egyesült Királyságban, állandó tartózkodási jogot szerez. A „jogszerű” kifejezést az EU irányelv nem definiálja, a brit rendelkezésekben pedig: 5 éves folyamatos tartózkodás „a rendeletekkel összhangban”. Ez vonatkozik a nem EU tag családtagokra is, akik a rendeletekkel összhangban 5 éves folyamatos tartózkodással rendelkeznek.

A távolmaradás folytonossága nem szakad meg, ha:

A távollét az Egyesült Királyságból 6 hónapos vagy egy évnél rövidebb

A távollét az Egyesült Királyságból kötelező katonai szolgálat miatt

Maximum egy éves folyamatos távollét olyan okokból, mint terhesség, szülés, komoly betegség, tanulmányok, szakképzés vagy külföldi kiküldetés

Például: X, német állampolgár 2002-ben érkezik az Egyesült Királyságba. 5 éven át folyamatosan dolgozott vagy önálló vállalkozó volt. 2008-ban állandó Tartózkodási jogot igényel. Mivel 5 éve „jogszerűen” az Egyesült Királyságban tartózkodik [azaz alkalmazott, nem pedig vízummal rendelkezett vagy engedélye volt az Egyesült Királyságban való tartózkodásra] a Bevándorlási Szabályzat (Európai Gazdasági Térség) 2000 alapján, jogosult az állandó tartózkodási jog megszerzésére, és az ellátásokat korlátozás nélkül igénybe veheti.

Ezáltal, meglehetősen valószínűtlen, hogy olyan személy állandó tartózkodási engedélyt kapjon, aki az Egyesült Királyságban lakott és a szükséges 5 év tartózkodási idő nagy része alatt jövedelemtámogatást vagy álláskeresők jövedelem alapú támogatását kapta (feltehetően az átmeneti oltalom miatt).

Ez egy komplex kérdés, kérjen szaktanácsot ezzel kapcsolatban.

Ha nem felmentett?

Először tisztázzuk, hogy az igénylő rendelkezik-e Szokásos tartózkodási hellyel az Egyesült Királyságban. Lásd a fenti definíciót.

Bizonyos személyek felmentettek (ld fent), és bizonyos személyek automatikusan teljesítik a tesztet, ha:

 • A8 munkavállalók, akik 12 hónapon keresztül regisztráltan munkát vállaltak
 • Önellátó személyek

Mindenki másnak, beleértve a brit állampolgárokat is, visszatérve az Egyesült Királyságba meg kell felelnie a teszten.

Ha a HRT-t teljesítették, az igénylőknek igazolniuk kel, hogy rendelkeznek Tartózkodási joggal.

Ki teljesíti automatikusan a tartózkodási jog tesztet?

A Közös Utazási Területen (CTA) kívülről visszatérő brit állampolgárok

CTA állampolgárok, akik azokon az országokon kívülről érkeznek az Egyesült Királyságba

A8 munkavállalók, akik regisztrált munkavállalók voltak12 hónapon át

EGT (Európai Gazdasági Térség) álláskeresői, akik az álláskeresők jövedelem alapú támogatását igényelték (nem A8 tagok)

Tanulók

Önellátó személyek

Szolgáltatást nyújtó személyek (ugyanolyan, mint az önálló vállalkozó csak ideiglenes alapon)

Vegye figyelembe, hogy például az a tanuló, aki automatikusan teljesítette a tesztet, nem feltétlenül igényelhet rászorultsági alapon járó ellátást.

Ez azért van, mert az önellátó képességről nyilatkozatot kell tenni. Az adott viszonyok között (pl. egy tanulónak meg kell szakítania tanulmányait, mert terhes lesz, és jövedelemtámogatást kell igényelnie), kizárólag a törvény európai értelmezése (Európai Bíróság döntései) segíthet. Kérjen szaktanácsot ezzel kapcsolatban.

Mi történik, ha a tartózkodási jog tesztet nem teljesíti automatikusan?

2006. április 30. óta a 38/2004 EK irányelv három időszakot határoz meg, amikor egy adott személy tartózkodási joggal rendelkezhet: 3 hónapig, 3-tól 5 évig és 5 éven túl. Az állandó tartózkodási jogot (5 év tartózkodáson túl) részben az előzőek során ismertettük.

(a) Az első 3 hónap:

 • Álláskereső
 • Munkavállaló
 • A8 regisztrált munkavállaló
 • Önálló vállalkozó
 • Önellátó személy beleértve a diákokat
 • A fentiek családtagjai

Az álláskeresők (a nem A8 illetve a román és bolgár állampolgárok 12 hónap regisztrált illetve engedélyezett munkavállalást követően igényelhetik az álláskeresők jövedelem alapú támogatását) az első 3 hónapban jogosultak az álláskeresők jövedelem alapú támogatását igényelni. Mindazonáltal ez nem jelenti azt, hogy őket nem érinti a szokásos tartózkodási hely teszt (lásd fent).

(b) 3 hónap és 5 év között:

Az ellátást csak “jogosult személy” igényelheti

Jogosult személyek:

 • Álláskeresők (ismét: A8, román és bolgár állampolgárok a 12 hónap regisztrált illetve engedélyezett munkavállalás teljesítését követően)
 • Munkavállalók
 • A8 regisztrált munkavállalók
 • Önálló vállalkozók
 • Önellátó személyek beleértve a diákokat
 • A fentiek családtagjai

Néhány fontos kérdés:

1. Egy adott EU állampolgár addig jogosult az álláskeresők jövedelem alapú támogatását (JSA) igényelni, amíg az igénylő igazolja, hogy hitelesen és eredményesen munkát keres, továbbá – amint azt fent tárgyaltuk - ha teljesítette a HRT-t (Szokásos tartózkodási hely tesztet).

2. Egy A8 vagy román/bolgár állampolgárnak (ha nincs felmentve a regisztráció alól – ld. fent) 12 hónap megszakítás nélküli regisztrált vagy engedélyezett munkavállalást kell teljesítenie (mínusz 30 nap türelmi idő), mielőtt az álláskeresők jövedelem alapú támogatását vagy a munkavállalói státusz fenntartása címén ellátást igényelhet.

3. Ha egy adott EU állampolgár felmentett mindkét teszt alól (lásd fent a meghatározást) vagy teljesíti a Tartózkodási jog tesztet, házastársa, élettársa, 21 éves életkor alatti gyermeke és közvetlen felmenő ági rokonai beleértve az egész család bizonyos tagjait, szintén jogosultak lehetnek ellátás igénylésére.

4. Az EU állampolgároknak nem fizethető ki jövedelemtámogatás az egyedülálló szülői státusz alapján.

5. Ideiglenesen adható jövedelemtámogatás, ha az igénylő fenntartotta munkavállalói státuszát, betegség vagy munkahelyi baleset miatt. Kérjen szaktanácsot ezzel kapcsolatban.

6. Az EU állampolgárok (beleértve az A8 és román/bolgár állampolgárokat is) igényelhetnek minden dolgozói támogatást, ha igazolják, hogy „munkavállalók” illetve „önálló vállalkozók”. Az A8 és román/bolgár állampolgárok munkaviszonyuk alatt igényelhetik ezeket az ellátásokat, ha a kötelezően előírt 12 hónapon belül a regisztrált/engedélyezett munkaviszonyuk megszakad, az ellátások kifizetése megszűnik, és mivel nem igényelhetik az álláskeresők jövedelem alapú támogatását, más ellátás - mint például gyermek után járó adókedvezmény vagy lakáscélú támogatás - sem adható.

7. Bizonyos EU állampolgárok (pl. egyedülálló szülők) kaphattak Jövedelemtámogatást az átmeneti oltalom miatt, amikor 2004-ben az új Tartózkodási jog rendelkezés hatályba lépett. Ez a védettség megszűnik, ha az ellátásra való jogosultság vagy amennyiben van más rászorultsági alapon járó ellátás, az arra való jogosultság megszűnik. Kérjen szaktanácsot ezzel kapcsolatban.

8. Bizonyos EU állampolgárok jövedelemtámogatásban részesültek, mint egyedülálló szülő, aki a gyermeket ténylegesen nevelő személy. Azaz az EK 1612/68-as rendelkezés 12. cikkével, és annak értelmezése a Baumbast ügyben hozott Európai Bírósági döntésével indokolhatták, hogy a gyermekeiknek joga van részt venni az Egyesült Királyságbeli oktatásban, így rendelkeznek tartózkodási joggal, mint őket ténylegesen nevelő szülők. A közelmúltban egy brit társadalombiztosítási képviselő másként értelmezte a törvényt, és lehetséges, hogy az igénylőknek másként kell indokolni az ügyüket, mint azelőtt. Kérjen szaktanácsot ezzel kapcsolatban.

9. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a HRT (Szokásos tartózkodási hely teszt) vagy az R2R (Tartózkodási jog) nem érint más ellátásokat, mint például a Fogyatékossággal élők megélhetési támogatása, az Ápolási támogatás, a Gondozói segély és minden járulékalapú ellátás (Országos Biztosítási hozzájárulások alapján), mint a munkaképtelenségi segély. Fontos megállapítani, hogy egy adott EU állampolgár jogosult-e a fenti ellátásokra, vagy a Betegség alatti kötelező fizetésre, Kötelező anyasági fizetésre vagy Anyasági segélyre. Lásd 10. pont lent.

10. Továbbá az 1408/71 EK rendelkezés megengedi másik tagállamban az Országos Biztosítási Hozzájárulásokba járulékalapú ellátás céljából (pl. Munkaképtelenségi segély) történt befizetések összesítését az Egyesült Királyságban.

11. Halálesetet, válást, házasság megszüntetését vagy megsemmisítését követően a jogosult személy (definíciót lásd fent) családtagjai szintén rendelkeznek Tartózkodási joggal függetlenül attól, hogy a családtag maga EU állampolgár vagy nem EU állampolgár. A szabályok különböznek az EU és a nem EU családtagok esetében. A megfelelő rendelkezések megtalálhatóak a 2004/38 irányelvben és az Egyesült Királyságban az (EGT) Bevándorlási Szabályzat 2006 között. Kérjen szaktanácsot az üggyel kapcsolatban.

12. Gyakran ha egy álláskereső, aki álláskeresők jövedelem alapú támogatását igényli és végül kap lakáscélú támogatást, ha alkalmazható családi pótlékot, gyermek után járó adókedvezményt stb. beteg lesz. Gyakran azt a tanácsot kapja, hogy kérjen jövedelemtámogatást. Az igénylő így jövedelemtámogatásért is folyamodik, mert azt mondták neki, hogy megteheti, mivel egyedülálló szülő (a jövedelemtámogatás egyik jogcíme az Egyesült Királyságban). EZ NEM MEGFELELŐ TANÁCS, és minden kapcsolódó ellátás elvesztéséhez fog vezetni.

Ez a cikk a szokásos tartózkodási hely teszt és tartózkodási jog összefoglalása.

A jogi álláspont gyorsan változik e témakörökben, különösen a tartózkodási joggal kapcsolatosan. Ez a belföldi és európai bírósági értelmezések gyakoriságának tulajdonítható.

A téma komplexitása miatt ajánlott szaktanácsot kérni, azzal kapcsolatban, miként érintik a tesztek Önt és ügyfeleit.

Essie Rashidschi

Támogató szakszolgálat(Specialist Support Service)

LondonTanácsadó Szolgáltatók Szövetsége(London Advice Services Alliance)

2008 február