Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

تقاضای پناهندگی
Claiming Asylum

حقوقی که بعنوان یک پناهنده از آنها برخوردارید

تقاضای پناهندگی در بریتانیا به چند نحو بررسی می شود.

این جزوه موضوعات اساسی را که پناهجویان لازم است از آنها مطلع باشند توضیح می دهد. اینکه با تقاضای شما چگونه برخورد خواهد شد بستگی به وضعیت مشخص تان و همینطور روال اداری دارد که دولت بریتانیا بکار می برد. شما باید در اولین فرصت با یک متخصص درباره پرونده تان مشاوره کنید.

 • چه کسی مشمول پناهندگی می شود؟
 • چگونه می توانم برای پناهندگی تقاضا کنم؟
 • وقتی که تقاضا کنم چه رخ می دهد؟
 • زمانی که منتظر بررسی تقاضایم هستم با چه چیزی می توانم زندگی بکنم؟
 • زمانی که منتظر بررسی تقاضایم هستم از چه حقوقی برخوردارم؟
 • برای کمک به تقاضایم از کجا می توانم کمک کسب کنم؟
 • نتیجه تقاضایم چه خواهد بود؟
 • اگر تقاضایم رد شود چه می توانم بکنم؟
 • اگر درخواست پژوهش ام رد شود چه می توانم بکنم؟

این جزوه از سری جزواتی است که خطوط کلی حقوق قانونی تان را به شما توضیح می دهد. این جزوات راهنمای کاملی برای قانون نیستند و با این نیت که توضیح دهند قانون چگونه در مورد شما و یا به شرایط معینی اعمال می شود هم تهیه نشده اند

چه کسی مشمول پناهندگی می شود؟

مشمول حق پناهندگی شدن بسته به این دارد که آیا شما مطابق کنوانسیون پناهندگی ۱۹۵۱ سازمان ملل پناهنده هستید یا نه. این کنوانسیون می گوید پناهنده کسی است که در خارج از کشور مبدا خود حضور دارد زیرا که به دلیل یکی از پنج علل زیر امکان جدی اذیت و آزار او وجود دارد:

 • نژاد
 • مذهب
 • ملیت
 • تعلق به یک گروه اجتماعی معین؛ یا
 • عقاید سیاسی

یک پناهنده باید بتواند نشان دهد که خطر جدی متوجه اوست و برای یکی از دلایل فوق نیاز به حفاظت بین المللی دارد. این موضوع اغلب دشوار است و مسائل حقوقی در بیشتر تقاضاهای پناهندگی رخ می دهد. از اینرو مهم است که از کمک متخصص برخوردار شوید.

کنوانسیون پناهندگی می گوید نمی توان کسی را به کشوری برگرداند که در آنجا ممکن است در معرض خطر جدی اذیت و آزار قرار گیرد. این بدین معناست که دولت بریتانیا نمی تواند شما را به کشور مبداء تان برگرداند مگر اینکه نشان دهد که یا در آنجا صرفا امکان کمی برای اینکه خطری متوجه امنیت شما باشد وجود دارد و یا اساسا چنین خطری وجود ندارد. شما تا زمانی که پرونده پناهندگی تان توسط مقامات اداره مهاجرت (وزارت کشور که بخشی از دولت است) بررسی می شود می توانید در این کشور بمانید.

با اين وجود، این قاعده تنها به موضوع برگرداندن شما به کشوری مربوط می شود که در آنجا خطری متوجه تان است، از اينرو کماکان می توان شما را به کشور امن دیگری فرستاد بدون آنکه تقاضای شما بررسی شده باشد.

در اکثرموارد، شما می توانید تا زمانیکه تقاضای پژوهش شما درباره تصمیم رد تقاضای پناهندگی تان بررسی می شود در این کشور بمانید؛ ولی این بستگی به دلایل شما برای تقاضای پناهندگی و محلی که از آنجا آمده اید هم دارد.

وزارت کشور ممکن است تقاضای پناهندگی تان را به دلایل متعددی رد کند. بعنوان مثال اگر بنظر برسد که شما فقط در بخشی از کشورتان در معرض خطر قرار دارید در آنصورت ممکن است تقاضای پناهندگی تان به این علت رد شود که شما می توانید به بخش دیگری از کشورتان برگردید و در آنجا زندگی کنید.

پناهندگی همینطور به این معناست که از شما در مقابل مخاطراتی محافظت شود که در آینده ممکن است پیش آید و نه صرفا آنچه در گذشته وجود داشته است. بدین اعتبار تقاضای شما ممکن است از طرف وزارت کشور رد شود اگر که به اين اعتقاد برسد که شرایطی که در کشورتان وجود داشته تغییر کرده و دیگر خطری متوجه شما نخواهد بود.

اغلب دشوار است بتوانید بطور قطع نشان دهید که خطری متوجه شماست. از اينرولازم است نشان دهید که "احتمال قوی" وجود دارد که در معرض اذیت و آزار قرار گیريد.

چه کسی مشمول حق پناهندگی نمی شود

کنوانسیون می گوید که افراد معینی مشمول حق پناهندگی نمی شوند. این افراد شامل کسانی می شوند که مرتکب اعمال جنایی جدی شده اند و یا مسئول نقض حقوق بشر هستند.

همینطور در کنوانسیون "شروط فسخ کننده"ای (cessation clauses) وجود دارد که می گویند یک فرد می تواند موقعیت پناهندگی اش را بعنوان مثال به این علل از دست بدهد:

 • در زمانی که وزارت کشور تقاضای او را بررسی می کند شرایط در کشورش بطور محسوسی بهبود یافته است؛ یا
 • او بعد از اینکه پناهنده شده به کشورش برگشته است.

اگر چنین چیزی رخ دهد شما دیگر پناهنده نخواهید بود ولی این لزوما به این معنا نیست که کشور را باید ترک کنید.

موارد ویژه

برخی از انواع تقاضاهای پناهندگی از سایر موارد پیچیده تر هستند. کاربرد قانون پناهندگی ممکن است بسیار دشوار باشد وقتی که:

 • مدعی هستید از طرف جریانی بجز نیروهای دولتی در معرض خطر هستید؛ یا
 • از یک جنگ داخلی فرار کرده ايد؛ یا
 • آنطور که در بسیاری موارد رخ می دهد، مدعی هستید بعلت "تعلق تان به یک گروه اجتماعی معین" مورد اذیت و آزار قرار می گیرید.

اگر تقاضای شما بر اساس یکی از موارد فوق صورت گرفته در آنصورت لازم است که از مشاوره یک متخصص برخوردار شوید.

تقاضاهای پناهندگی که بر اساس نقض حقوق بشر رخ می دهند

همینطور ممکن است که تقاضای پناهندگی را بر اساس بند ۳ کنوانسیون اروپا درباره حقوق بشر مطرح کرد. این بند از کنوانسیون شکنجه و هر نوع رفتار غیر انسانی و تحقیرکننده را منع می کند. دولت بریتانیا منشور حقوق بشر را نقض می کند اگر که فردی را به کشوری برگرداند که در آنجا ممکن است با خطر شکنجه و یا رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده مواجه شود.

برخلاف تقاضای پناهندگی که بر اساس کنوانسیون پناهندگی صورت می گیرد، در این مورد لازم نیست دلیل خاصی برای اینکه چرا ممکن است مورد رفتار غیر انسانی قرار گیرید ارائه کنید و یا مشخصا نشان دهید که چه کسی مسئول این رفتار خواهد بود. اگر شما صرفا بتوانید نشان دهید که این احتمال وجود دارد که در معرض رفتاری قرار گیرید که بند ۳ کنوانسیون اروپا آن را منع کرده است در آنصورت دولت بریتانیا موظف است که به شما اجازه اقامت بدهد و معمولا به شما مورد "حفاظت انسانی" داده می شود.

همینطورممکن است شما مدعی شوید که در صورت اخراج تان از بریتانیا حقوق انسانی دیگرتان نقض می شود مانند حق احترام به زندگی خانوادگی و شخصی تان. اغلب به دشواری می توان تقاضای پناهندگی را بر اساس این نوع ادعاها بُرد. ولی اگر فکر می کنید که ممکن است بتوانید برای تقاضای پناهندگی تان از چنین ادعاهایی استفاده کنید در آنصورت باید در اولین فرصت آن را با نماینده حقوقی تان در میان بگذارید.

چگونه می توانم برای پناهندگی تقاضا کنم؟

شما باید تقاضای پناهندگی تان را

 • با مامور اداره مهاجرتِ فرودگاه یا بندری که از آنجا وارد کشور شدید مطرح کنید؛ یا
 • اگر فی الحال در بریتانیا هستید از طریق مراجعه به بخش بررسی تقاضای پناهندگی (Asylum Screening Unit) وزارت کشور در کرویدن (Croydon ) یا لیورپول (Liverpool) مطرح کنید.

معمولا باید تقاضای تان را

 • همان زمان که از طریق بندر یا فرودگاه وارد بریتانیا می شوید عرضه کنید و یا
 • اگر به طور قانونی در کشور هستید (مثلا بعنوان دانشجو) آن زمان که دلایل تان مبنی بر اينکه در کشورتان مورد اذیت و آزار قرار خواهید گرفت موضوعیت پیدا کردند.

افراد بسیاری در تقاضای پناهندگی شان تعلل می کنند تا فرصت داشته باشند بتوانند دوستان و یا اعضای خانواده شان را بدوا ملاقات کرده و یا نماینده حقوقی مناسبی پیدا کنند. بهر حال، اگر شما در اولین فرصتی که امکان دارد تقاضای پناهندگی نکنید مقامات ممکن است به دلایل شما برای این کار شک کنند. اگر آنها به آنچه شما می گویید باور نکنند در آنصورت این احتمال وجود دارد که به شما پناهندگی ندهند. همینطور شما وقتی می توانید از کمک برخوردار شوید که در اولین فرصتی که می توانید تقاضای پناهندگی کنید.

کمک های بیشتر

Community Legal Service Direct (خدمات حقوقی مستقیم محلی)

اطلاعات رایگان درباره یک رشته مسائل حقوقی را بطور مستقیم به عموم عرضه می کند.

به شماره تلفن ۰۸۴۵۳۴۵۴۳۴۵ تماس بگیرید

اگر شما مشمول کمک رایگان حقوقی می شوید در آنصورت می توانید از مشاوره حقوقی یک متخصص درباره کمک هزینه مالی، اعتبار مالیاتی، تحصیلات، اشتغال و مسکن نیز برخوردار شوید. همینطور می توانید از این طریق یک مشاوره حقوقی محلی و یا یک وکیل پیدا کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت انترنتی www.clsdirect.org.uk رجوع کنید.

Amnesty International (عفو بین الملل)

تلفن در انگلیس: 020 7033 1500

در ویلز: ۰۲۹۲۰۳۷۵۶۱۰

سایت انترنتی: www.amnesty.org.uk

Immigration Law Practitioners Association (انجمن کاروران قوانین مهاجرت)

برای کسب اطلاعات درباره اینکه از کجا می توانید کمک دریافت کنید به کتاب راهنمای این انجمن رجوع کنید.

شماره تلفن: ۰۲۰۷۲۵۱۸۳۸۳

سایت انترنتی: www.ilpa.org.uk

Immigration Advisory Service (خدمات مشاوره امور مهاجرتی)

سایت انترنتی: www.iasuk.org

شماره تلفن: ۰۲۰۷۹۶۷۱۲۰۰ (دفتر مرکزی)

برای کسب اطلاعات درباره جزییات تماس محلی در سراسر انگستان و ویلز به سایت انترنتی این نهاد مراجعه کنید.

Law Society(جامعه وکلاء)

جامعه وکلاء می تواند به شما مشخصات وکلایی را بدهد که در موارد پناهندگی می توانند از نظر حقوقی نمایندگی تان کنند.

شماره تلفن: ۰۸۷۰۶۰۶۶۵۷۵

سایت انترنتی: www.solicitors-online.com

National Asylum Support Service(سرویس سراسری کمک به پناهندگان)

Frank Corrigan, 27 Old Gloucester Street

Bloomsbury, London WC1N 3XX

سایت انترنتی: www.asylumsupport.info

Office of the Immigration Services Commissioner (دفتر کمیسیونر خدمات مهاجرتی)

شماره تلفن: ۰۸۴۵۰۰۰۰۰۴۶

سایت انترنتی:www.oisc.org.uk

Refugee Legal Centre (مرکز حقوقی پناهندگان)

شماره تلفن: ۰۲۰۷۷۸۰۳۲۰۰

سایت انترنتی: www.refugee-legal-centre.org.uk

جزوه دیگری تحت عنوان "کمک حقوقی برای کسانی که توسط مقامات اداره مهاجرت در بازداشت نگه داشته شدند" توسط «جامعه وکلاء»، «جامعه وکلاء اسکاتلند»، «دفتر کمیسیونر خدمات مهاجرتی»، «خدمات حقوقی محلی» و «انجمن کاروران قوانین مهاجرت» تهیه شده است و آن را می توان از طریق این سازمانها بدست آورد.

این جزوه با همکاری «انجمن کاروران قوانین مهاجرت» و میک چاتوین وکیل مدافع و مشاور متخصص در قوانین مهاجرت تهیه شده است.

This document was provided by Community Legal Service Direct, April 2006, www.clsdirect.org.uk