Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

خرید اجناس: حقوق شما
Buying Goods: Your Rights

حقوق شما

مستقل از اینکه جنسی را که خریده اید نو است یا دست دوم و یا آن را از مغازه خریده اید یا در بازار و یا از کاتالوگ و یا از هر طریق دیگری، این جنس باید از کیفیت رضایت بخشی برخوردار باشد.

کیفیت رضایت بخش به چه معنی است؟ این با توجه به میزان قیمت، نحوه ای که جنس توصیف شده است و فاکتورهای ذیربط دیگر مانند طول عمر جنس مربوطه تعیین می شود.

با توجه به این فاکتورها، اجناس باید:

  • برای منظوری که خریده شده اند قابل مصرف باشند.
  • در ظاهر و حالت نهایی رضایت بخش باشند.
  • از عیوب خرد برطرف باشند.
  • از ایمنی و دوام برخوردار باشند.
  • از خصوصیاتی برخوردار باشند که بعنوان مثال فروشنده درباره آنها گفته و یا بر روی بسته بندی و برچسب آنها ذکر شده است.

اگر بعد از خرید شما متوجه نقصی در جنسی که خریده اید شدید باید در اولین فرصت با فروشنده تماس بگیرید و او را از وضعیت مطلع کنید. اگر عیبی که وجود دارد چیزی است که بسیار آشکار بوده است و شما باید قبل از خرید می توانستید از آن مطلع شوید و یا قبل از خرید به شما گفته شده و با این وجود تصمیم گرفتید آن را بخرید در آنصورت بعد از خرید نمی توانید نظرتان را عوض کنید و مدعی شوید که جنس خریداری شده از کیفیت رضایت بخشی برخوردار نیست.

شما چه کاری می توانید انجام دهید

حقوق قانونی تان برای حفاظت از شما در مقابل فروشنده است، مستقل از اینکه او صاحب مغازه باشد یا یک دکه. به سادگی به این گونه توجیهات فروشنده که می گوید "عیب از کارخانه است" قانع نشوید.

شما لازم نیست بجای دریافت وجه نقد در قبال پس دادن جنسی که خریده بوده اید رسید اعتباری (credit note) دریافت کنید.

اگر شما با تعمیر جنسی که خریدید موافقت کنید این مانعی بر آن نیست که در صورت رضایت بخش نبودن تعمیر نتوانید پول خریدتان را پس بگیرید.

شما با امضاء ورقه دریافت جنسی که خریدید از حق برگردان آن محروم نمی شوید.

اگر شما از مدت زمان قابل قبولی برخوردار بودید تا اجناسی را که خریدید بررسی کنید و یا برای مدتی بیش از مدت آزمایش این اجناس از آنها استفاده کردید و پس از چنین دوره ای یا آنها خراب شده اند و یا مطابق آنچه که گفته شده عمل نکردند در آنصورت شما دیگر نمی توانید آنها را بازگردانید ولی می توانید تقاضای خسارت بکنید.

شما می توانید تقاضای خسارت برای کاهش کیفیت اجناس خریداری شده و یا هر صدمه ای که در اثر استفاده و یا عدم استفاده آنها رخ داده است، بکنید. این اغلب بصورت تعمیر رایگان، جایگزینی آنها و یا کاهش در قیمت فروش رخ می دهد.

با وجود اینکه رسید خرید اجناس تنها مدرک برای تقاضای خسارت نیست اما توصیه می شود که رسیدهای خرید تان را نگه دارید. شما همینطور می توانید به بیلان حساب بانکی تان رجوع کنید در صورتیکه در آن جزییات مربوط به خرید ثبت شده باشد.

اگر شما از طریق کارت اعتباری خرید کردید

از آنجا که کارت های اعتباری (credit cards) براحتی قابل استفاده هستند و توسط اکثریت فروشندگان چه در بریتانیا و چه در خارج پدیرفته می شوند، این کارت ها متداول ترین نوع اعتبار هستند. اگر جنسی عیب داشته باشد و از این طریق خریده شده باشد، در آن صورت این یکی از مواردی است که در بالا ذکر شده است.

اگر شما برای خرید یک جنس و یا استفاده از نوعی خدمات از کارت اعتباری استفاده کردید و یا قیمت از 100 پوند به بالا است و خرید را با کمک قرض گرفتن از یک موسسه مالی تامین کردید، در آنصورت اگر اشکالی در کار پیش آید می توانید تقاضای بازپرداخت کامل هزینه خرید را از موسسه ای که کارت اعتباری را صادر کرده و یا به شما وام داده است، بکنید. این وضعیت در صورتی صادق است که شما یک بیعانه 100 پوندی را بدوا با کارت اعتباری پرداخت کردید و بقیه قیمت خرید را بصورت نقد تسویه کرده اید. این موضوع درباره کارت های غیر اعتباری مانند charge cards, debit cards, switch cards صادق نیست.

سازمانهایی که می توانند به شما کمک کنند

سایت های انترنتی زیر اطلاعات لازم برای استفاده مراجعه کنندگان را بصورت سراسری در انگلستان تامین می کنند:

  • Http://www.ConsumerComplaints.org.uk
  • Http://www.consumercomplaints.org.uk/
  • Http://tradingstandards.org.uk <http://tradingstandards.org.uk/>

برای اطلاعات عمومی و مشاوره درباره اینکه با چه کسی برای ارسال شکایات خود باید تماس بگیرید لطفا با «اداره تجارت منصفانه» (Office of Fair Trading - OFT) تماس بگیرید. شماره تلفن تماس: 08457 22 44 99؛ آدرس ای میل برای تماس: [email protected] <mailto:[email protected]>

This document was provided by Islington Law centre. www.islingtonlaw.org.uk