Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

Kredi Referans Acentaları
Credit Reference Agencies

Kredi referans acentası nedir?

Kredi referans acentaları, kredi anlaşmalarının detaylarını, kredi borçlarını, ilçe mahkemesi (county court) kararlarını ve seçmen kütükleriyle ilgili bilgileri bulundururlar. Borç verenler, kredi anlaşmalarıyla ilgili bilgileri ve kredi borçlarını sadece size bu bilgileri bu kuruluşlara vereceklerini haber vermişlerse yapabilirler. (Bu genelde kredi anlaşmasında belirtilmiştir). Borç verenin haber vermemesi Verilen Bilgileri Koruma Kanununa (Data Protection Act) aykırıdır.

County Court kararları otomatik olarak kayıt edilir ve altı yıllık bir süre için saklanır.

Kredi referans acentaları sizin izninizle sizin hakkınızda borç verenlere bilgi verir, bu size borç verenin karar vermesini kolaylaştırır. Bu acentalarda kredi verilmesi sakıncalı olanlarla ilgili bir kara liste bulunmaz.

Kredi değerlendirmesi

Size kredi veren birisi yaşınız, mesleğiniz ve evsahibi olup olmadığınızı da göz önüne alabilir. Aynı zamanda seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınız da göz önüne alınabilir. Bu bilgiler kredi alıp alamayacağınız konusunda önemli rol oynayabilir.

16.02.2001 'den itibaren seçmen kütüğüne kayıt olmak için herhangi bir zamanda baş vurabilirsiniz. Bu konuda yardımcı olması için yerel belediyenizi aramalısınız.

Size borç verenler her ayrı bilgi için size puan verip sonunda kredi değerlendirmenizi hesaplamak için bu puanları toplayabilirler. Eğer borç veren şirketin geçme standardının altında kalırsanız size kredi vermeyi reddedebilirler. Değerlendirmede kredi referans bilgileriniz göz önüne alınabilir. Her kredi veren kuruluşun, kredi verirken uyguladığı farklı kurallar vardır.

Her kredi başvurunuzda, bir kredi araştırması yapılır ve bu kredi dosyanıza kayıt edilir .Kullandığınız kredi referans acentasına bağlı olarak bu araştırma sonuçları dosyanızda belli zaman için kayıtlı kalır.

Kredi alırken, krediyi aldığınız kuruluşa borç verirken kredi değerlendirmesi isteyip istemediklerini sorun. Eğer kuruluş bilgisayar sistemi kullanıyorsa, size kredi değerlendirmesinin nasıl yapıldığı ve nelerin dikkate alındığı konusunda geniş bilgi vermeleri gerekir. Eğer kredi vermeyi reddederlerse değerlendirmeyi aşamadığınızı size bildirmeleri gerekir. Aynı zamanda eğer başka sebeplerden size kredi vermeyi reddederlerse, mesela kredi dosyanızdaki bilgilerden dolayı, bunu da size bildirmek zorundadırlar. Eğer karar sadece bir bigisayar kredi değerlendirmesiyle yapılmışsa, başvurunuzun yeniden değerlendirilmesini isteyebilirsiniz. Bu yeniden değerlendirme otomatik bir sistemle değil de, elde yapılmalıdır. Başvurunuzu desteklemek için ekstra bilgi sağlamak zorunda kalabilirsiniz.

Kredi isteğim geri çevrilmişse ne yapabilirim?

Eğer kredi başvurunuz kabul edilmemişse, kredi veren kuruluşa hangi kredi referans acentasının kullanıldığını ve bu acenta tarafından verilen bilgilerin kredi vermeme kararının sebebi olup olmadığını sormalısınız. İsterseniz referans acentasına yazıp, 2 sterlıng ödeyerek acentadan, mektupla dosyanızın bir kopyasını isteyebilirsiniz. Adınızı adresinizi ve daha önceki altı yılda kalmış olduğunuz adresleri bildirmeniz gerekecektir. Eğer dosyadaki bilgiler yanlışsa, acentadan bu bilgileri dosyanızdan çıkarmalarını veya düzeltmelerini isteyebilirsiniz.

Şu anda üç belli kredi referans acentası vardır, bunlar, Experian (daha önceki adı CCN), Eqifax ve Callcredit Plc.dir. Her üç acentaların bilgileri farklı olabileceğinden, üçünü de kontrol etmelisiniz.

Adresleri aşağıdadır:

Experian Ltd
Consumer Help Service
PO Box 8000
Nottingham
NG1 5GX
www.experian.co.uk

Eqifax Plc
Credit File Advice Service
Glasgow
G81 2DT
www.equifax.co.uk

Callcredit plc
Consumer Services Dept
Park Row House
19-20 Park Row
Leeds LS1 5FJ
www.callcredit.co.uk

Kredi vermeyi rededden karara itiraz edebilirmiyim?

Maalesef kredi almanızı garantileyen bir hak yoktur. Bazı şirketler kredinizin neden rededdildiğine ilişkin detayları açıklarlar, bu da size neden kredi alamadığınız hakkında bilgi verir. Eğer kredi değerlendirilmesi kullanılmışsa kredi verenin, size neden kredi vermediğinin sebeplerini belirtmesi gerekir. Aynı zamanda ilk karar bilgisayar tarafından verilmişse, kararın tekrar birisi tarafından gözden geçirilmesini isteyebilirsiniz. Kredi puanıyla ilgili bölüme bakınız. Ancak, yinede yasal olarak borç veren şirketin başvurduğu kredi referans acentasının adını almaya hakınız vardır. Herzaman için, kredi dosyanızdaki yanlış bilgileri düzelttikten sonra kredi veren kuruluşa başvurunuzu yeniden gözden geçirmeleri için talepde bulunabilirsiniz. Bunun dışında başka kredi imkanlarına bakabilirsiniz ancak faiz oranlarına ve anlaşma koşullarına dikkat etmelisiniz.

Dikkatli olun, her kredi başvurunuzda dosyanızda bir araştırma olacaktır. Eğer dosyanızda birçok araştırma belirirse bu aleyhinize olabilir.

Dosyamdan bilgi çıkarılmasını isteyebilir miyim?

Acentalar dosyanızdaki bilgileri en az altı yıl saklarlar. Bu bilgiler aşağıdakileri içerir,

  • ödenmemiş kredi hespları. Bunlar ödenmedikleri tarihten altı yıl sonra dosyadan çıkarılırlar.

ödenmiş hesaplar, bunlar, eğer eksik ödeme kayıtlı değilse, ödeme yapıldıktan veya son ödeme yapıldıktan altı yıl sonra dosyadan çıkarılırlar.

Bu, eğer eksik ödemenizi altı yıl sonra düzelttiyseniz, borcun dosyanızdan ödemediğiniz tarihten altı yıl sonra çıkarılacağı anlamındadır.

  • iflas kararları, bu kararlar genelde iflas kararından altı yıl sonra silinirler ama dosyada daha fazla kalabilirler
  • county court kararları, bunlar karardan altı yıl sonra silinirler

Sulh Mahkeme Ceza kararları ve Belediye vergisi/toplum masrafları borçları kredi referans acentaları tarafından tutulmazlar

Eğer dosyanızdaki bilgi doğruysa bu bilgiyi dosyanızdan çıkarmaya hakkınız yoktur. Adresinizde yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler de dosyanızda kayıtlıdır. Bu kişi evinizden ayrılsa bile dosyanızda kalır.

Düzeltme tebliği

Kredi referans acentasına dosyanıza 200 kelimeye kadar neden borca girdiğinizi veya dosyanızdaki bilgilerin neden doğru olmadığını anlatan bir tebliğ koyabilirsiniz. O zamanki maddi durumunuzu ve maddi durumunuzun şimdi neden farklı olduğunu anlatabilirsiniz. Bu açıklama, (örneğin,kredi başvurusunda bulunduğunuz zaman dosyanızı araştıracak olan acenta tarafından) dosyanızı okuyan herkes tarafından görülecektir. Birçok kredi kararı sistematik şekilde verilir, örneğin, bilgisayar tarafından. Eğer dosyanızda bir düzeltme tebliği varsa, başvurunuz elde yapılmalıdır (yani kredi alıp alamayacağınıza birisi karar vermelidir).

Benim dosyama başkalarının detayları konabilir mi?

Kredi referans acentaları bir kredi soruşturmasına cevap verirken, sizinle aynı soyadını taşımayan ve aile bireyi olarak sizinle yaşamayan kişiler hakkında bilgileri içermemelidirler. Bu da o adreste daha önce yaşamış ve yanınızda kalmış kişilerin kredi skorunuzu etkilememesi anlamına gelmelidir. Ancak bu konudaki istisnalar aşağıda belirtilmiştir.

  • aynı aileye mensupsanız

ve

  • aynı ev bireyi olarak yaşıyorsanız

ve

  • aranızda bir maddi bağlantı varsa

Bağlantınız olmadığına dair tebliğ vermediğiniz süreceyukarıdakiler geçerlidir.

Bağlantınız olmadığına dair tebliğ

Eğer dosyanızda ailenizden olmayan veya maddi bir bağınız olamayan kişiler hakkında bilgiler varsa, acentaya sebeplerinizle birlikte sizi bu kişilerden bağımsız kılan bir tebliğ verebilirsiniz. Eğer acenta sebeplerinizi kabul etmezse, yardım için Bilgilendirme (Bilgi Koruma) (Information (Data Protection)) komisyonuna başvurabilirsiniz. Adres aşağıdadır.

The Office of the Information Commissioner
Complaints Department
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Telefon, 01625 545 745
www.dataprotection.gov.uk

İlçe Mahkemesi karar kayıtları

Eğer ilçe (county) mahkemesi kararlarınızın veya bu kararların kayıtlı olup olmadığından emin değilseniz adınız ve adresinizi vererek bu konuda bir araştırma yapabilirsiniz. Hemen hemen bütün ilçe mahkemeleri kararları İlçe Mahkemeleri kütüğüne kayıtlıdır. Adres aşağıdadır.

The Registration of County Court Judgements
173-175 Cleveland Street
London
W1P 5PE

Sorduğunuz her adres ve isim için 4.50 sterlinlik bir posta ücreti vardır

Cezayı ödemek

Eğer ilçe mahkemesi cezanızın tamamen ödenmişse, mahkemeden size bir "tatmin sertifikası" vermelerini isteyebilirsiniz.

Bunun için 26 nisan 1999'dan itibaren 10 sterlinglik bir ücret ödemeniz gerekir ve aynı zamanda mahkemeye gerekli bütün ücretler dahil olmak üzere, cezanın tamamen ödendiğini kanıtlamanız gerekir (bu genelde sizi dava eden şirketten bir makbuz şeklindedir). Tatmin sertifikası verildikten sonra mahkeme bunu Kayıt Kurumuna (Registry Trust) gönderecektir, onlar da otomatik olarak girişinizi tatminkar olarak kayıt edeceklerdir. Bu da daha sonra kredi referans acentalarına gönderilecektir. Karar, karar verildikten altı yıl sonrasına kadar kayıdınızda tutulacaktır. Eğer bu arada bir tatmin sertifikası aldıysanız, o da dosyanızda tutulacaktır.

Giriş sadece

  • borcu county mahkemesi kararı kayıt edildikten bir ay içinde öderseniz çıkarılacaktır.

veya

  • karar mahkeme tarafından iptal edilirse. Bu ancak çok sınırlı durumlarda olabilir, örneğin mahkeme kararı elinize geçmediği için haberiniz olmaması gibi. İlçe mahkemesinde ilçe mahkemesi kararını iptal etmek konusunda bilgiler mevcuttur.

Kredi tamir şirketleri bana yardımcı olabilir mi?

Daha fazla kredi alabilmeniz için kredi referans acentalarıyla olan kayıtlarınızı temizlemeyi vadeden şirketler hakkında bilginiz vardır. DİKKAT, kendinizin yapabileceği birşey için para ödüyor olabilirsiniz. Kredi tamir şirketleri ücret talep ederler ve genelde size kredi referans dosyanızı nasıl isteyebileceğiniz ve ilçe mahkeme kararını nasıl temizleyebileceğiniz hakkında bilgi gönderirler. Borçlarınızı dosyadan çıkaracağını vadeden bu şirketlere, ücret ödemeden önce çok dikkatli olmalısınız. Eğer ilçe mahkemesine bir kararı iptal etmesi için başvuruyorsanız ve geçerli sebebiniz yoksa, mahkemeyle başınız belaya girebilir. Anladığımıza göre, Adil Ticaret Bürosu (Office of Fair Trading) ve Yargıtay (Lord Chancellors dept) Kredi tamir şirketlerini araştırmaktalar. Eğer bir kredi tamir şirketinden memnun değilseniz, yerel belediyenizdeki Ticaret Standartları (Trading Standatrs) Bölümüne şikayette bulunabilirsiniz.

Aynı zamanda kredi referans acentalarının websitesini de aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz

www.ukcreditrepair.co.uk

Bu adreste kredi tamir şirketleri ve nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

This document was provided by National Debtline