Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

Taksitle Satın Alırken Borçla nasıl mücadele edilir
How to deal with Hire Purchase debt

Taksitle satın alma/şartlı satın alma nedir?

Genelde taksitle satın alma terimi kullanılmasına rağmen, taksitle satın alma anlaşmaları günümüzde pek kullanılmamaktadır. Taksitle satın alma veya şartlı satın alma yolunun en çok kullanıldığı mallar arabalardır. Taksitle satın alma veya şartlı satın almada taksitlerin tamamını ödemeden mallara sahip olamazsınız. Bu da bu tip satın almaları krediyle satın almadan farklı kılar.

Kredi yoluyla satın almada, krediyi aldığınız andan itibaren satın aldığınız mallar size ait olur. Krediyi veren malı geri alamaz. Size ancak anlaşmaya göre ne kadar borcunuz varsa o kadar para geri ödemenizi isteyebilir.

Bu da malları krediyi verenin yazılı izni olmadan satamayacağınız anlamına gelir. Eğer malları izinsiz satarsanız bu suç kapsamına girer.

Ne tip bir anlaşma imzaladığınızdan emin değilseniz, kontratınızı kontrol ediniz.

Eğer ödemelerimi yapamazsam ne olur?

Taksitle satın alma veya şartlı satın alma yoluyla yaptığınız anlaşmanın ödemelerinde geri kalırsanız, borç veren mallarınıza el koyabilir. Anlaşmanıza bakınız. Anlaşmada küçük bir kutu içinde ,borç verenin mahkemeye gitmeden mallarınıza el koymaması için en az ödenmesi gereken miktar yazar. Bu miktar anlaşmada ödenmesi gereken miktarın üçte biri kadar olmalıdır.

Eğer borcunuzun üçte birinden fazlasını ödediyseniz, borç verenin mallarını geri alabilmesi için mahkemeye başvurması gereklidir. Gelip mallara el koyamazlar. Hatta borcun üçte birinden azını ödemiş olsanız bile, borç verenin malları bulundukları yerden almaları için mahkeme kararı gereklidir.

Bu yerlere, garajınız veya evinizin önü dahildir, ancak sokak veya genel bir park yeri bu alanlara girmez. Eğer arabanız genel bir park yerinde veya sokakta park edilmişse risk altında olabilir.

Eğer kredi verenin mallarını geri alabilmesi için mahkeme kararı gerekliyse prosedür nedir?

Bu durumda eğer, mahkeme borcunuzu makul taksitlerle geri ödeyebileceğinize ikna olursa, mallarınızı elinizde tutma şansınız olur.

Eğer anlaşmada belirtilen miktarın üçte birinden fazlasını ödediyseniz, krediyi veren mahkemeden size malları geri vermenizi talep eden bir karar göndermesini isteyecektir. Buna "İade Talebi" başvurusu denir. Duruşma tarihi ve davaya bakacak Bölge hakimi buna dahildir. Bu duruşma ilçe (county) mahkemesinde olur.Formla beraber 14 gün içinde doldurup geri göndermeniz gereken bir savunma gelecektir. Eğer mahkemenin iade talebini durdurmasını ve malların sizde kalması yolunda karar vermesini istiyorsanız bu formu doldurup göndermelisiniz. Borcu makul ve size uygun taksitlerle geri ödemeyi tekilf etmelisiniz. Bu borcu diğer borçlara oranla öncelikle ödemek ve teklif edebileceğiniz en fazla miktarı geri ödemeyi teklif etmek önemlidir.

Formu, alacaklıya değil de mahkemeye geri göndermelisiniz. Mahkeme formun bir kopyasını alacaklıya gönderecektir. Eğer alacaklı teklifinizi kabul ederse duruşma iptal edilecektir. Eğer alacaklı teklifi kabul etmezse duruşma yapılacaktır.

Duruşmaya gitmelisiniz. Mahkeme iade talebini durdurup durdurmamaya ve sizin bundan sonra ne kadar taksit ödeyebileceğinize karar verecektir. Eğer formu doldurmazsanız yine duruşma yapılacaktır. Eğer duruşmaya gitmezseniz muhtemelen mahkeme alacaklıya malların iadesi konusunda karar verecektir.

Eğer borcun üçte birinden azını ödediysem ve alacaklı mallarını geri isterse ne olur?

Eğer, mallarınızı elinizde tutmak ve alacaklıya ödeme planları yapmak istiyorsanız, bunu, aylık taksidin tamamı ve ek olarak borcunuza karşılık bir miktar ekstra ödemeler şeklinde yapabilirsiniz. Taksitlerin tamamını ödeyemeyeceksiniz, alacaklı taksit ödeme miktarını azaltabilir, ancak bu kısa süreli ve cüzzi miktarlarda olur. Bazı özel durumlarda mahkemeye gidip, daha az taksit ödeyip daha uzun sürede ödemek için anlaşma yapabilirsiniz. Buna "Zaman Kararı" denir.

Mahkeme genelde, taksit miktarlarını azaltmak için zaman kararını geçici bir süre için verir. Eğer gelirinizde sabit bir azalma olmuşsa, alacaklıya ödemeyi beyan ettiğiniz taksitlere uyamayabilirsiniz. Bu durumda malları elinizde tutabilip tutamayacağınıza karar vermeniz gerekir. Bu durumda, anlaşmayı en iyi şekilde bitirmenin yollarını aramalısınız.

Anlaşma sona ererse ne kadar borcum olur?

Eğer, taksitle satın alma/şartlı satın alma anlaşmanızı sona erdirmek istiyorsanız iki seçenek vardır,

*malları iade etmek

veya

*alacaklının anlaşmayı sona erdirip mallarınıza el koymasını beklemek.

Borcunuzun miktarı anlaşmayı nasıl sona erdirdiğinize bağlı olabilir.

Anlaşmayı siz sona erdirirseniz

Eğer anlaşmayı gönüllü olarak sona erdirip malları krediyi verene iade etmeye karar verirseniz, anlaşma miktarının sadece yarısını ödemeniz gerekir, bu yarıya o zamana kadar yaptığınız ödemeler de dahildir, (bazı durumlarda) kaçırılmış taksit borçları ve mala verilen zarar da buna dahildir.

Krediyi veren anlaşmayı sona erdirirse

Eğer anlaşmaya uyamazsanız krediyi veren yazılı bir şekilde anlaşmayı bitirecektir. 1974 Tüketici Haklarına uygun olarak size bir borç beyanı (default notıce) göndermelidir. Bundan sonra sizden malları iade etmenizi talep edecektir. Anlaşmada belirtlen ücretin tamamını ödemek zorunda kalabilirsiniz, bu miktardan o güne kadar yapmış olduğunuz ödemeler ve krediyi verenin mal satışından alacağı miktar düşülür.

Araba iade edildikten sonra ne olur?

Araba krediyi verene teslim edildikten sonra, alacaklı ona olan borcunuzu almaya çalışabilir. Bu borcu herhangi bir borç gibi görebilir ve kişisel bütçenize göre geri ödeme planları yapabilirsiniz. Eğer kred,y, veren teklifinizi kabul etmezse, geri kalan borç için mahkemeye gidip sizden davacı olabilir. Eğer krediyi verenin söylediği miktarı kabul etmiyorsanız, bunu alacaklıya yazılı bir şekilde bildirmek önemlidir. Bu malara olan zarardan dolayı borç çıkardıkları için olabilir. Size mahkeme kararını bildirdiklerinde bir savunma eklemelisiniz.

Eğer duruşma kararına bir savunma eklerseniz mahkemede (county court) mahalli hakimi ne kadar bocunuz olduğuna karar verecektir. Hakim alacaklının talep ettiğinden daha az borcunuz olduğuna karar verebilir. Bundan sonra bir ilçe mahkemesi kararıyla ne kadar taksit ödeyebileceğinize karar verilecektir.

Krediyi veren aşağıdakinden farklı bir yöntemle borcunuzu hesaplayabilir. Eğer bu konuda itirazınız varsa bize danışın.

Adil Ticaret Bürosu aşağıda belirtilen borç hesaplama yöntemini kabul etmektedir ancak, alacaklılar genelde buna itiraz etmektedirler.

Eğer taksitle satın alma/şartlı satın alma anlaşmanız varsa ve ne yapacağınız konusunda şüpheleriniz varsa, bize telefonla danışın. Anlaşmanızın bizi ararken yanınızda olması faydalı olacaktır.

Örnek anlaşma

Bocunuz nasıl farklı olabilir
Taksitle satın alma/şartlı satın alma anlaşmasındaki borcun tamamı 4.000 sterlin
Ödediğiniz miktar 1.600 sterlin
Borç (ödenmemiş taksitler) 200 sterlin
Mala verilen zarar 250 sterlin
Satış değeri 900 sterlin
"satın alma seçeneği ücreti" 5 sterlin


Anlaşmayı siz bitirirseniz
Taksitle satın alma/şartlı satın alma ücretinin yarısı 2000 sterlin
ödemiş olduğunuz miktar eksi 1600 sterlin
eşittir 400 sterlin
mala verilen zara artı 250 sterlin
borcunuz 650 sterlin


Alacaklı anlaşmayı bitirirse
Taksitle satın alma/şartlı satın alma ücretini tamamı 4.000 sterlin
ödemiş olduğunuz miktar eksi 1600 sterlin
satiş değeri eksi 900 sterlin
"satın alma opsyonu ücreti" eksi 5 sterlin
borcunuz 1495 sterlin


Borçlarınızla ilgili herhangi bir sorunla ilgili bize danışabilirsiniz: 0808 808 4000

Kopy hakkı Ulusal Borö Hattı 1994 (yeni baskı 2001)

Bilgilerimizi elimizden geldiğince güncel tutmaya çalışıyoruz ancak, Ulusal Borç Hattı kanunlarda yapılan değişiklikten veya buradaki bilgiler yayınlandıktan sonra kanunda yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

This document was provided by National Debtline