Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

Soomali

Burin

Macluumaadka bogan ‘Multikulti’ wuxuu khuseeyaa England. Qaybaha qaarkood waxay khusayn karaan UK. Hadii aad degantahay Iskotland, Weyliska, ama waqooyiga Ireland (Northern Ireland) fadlan ka hubi wakaalada macluumaadka iyo talooyinka ee deegaankaaga.

Caafimaad
Health
Deynta
Debt
Midabkalasooc - Sinaan la'aan
Racism & Discrimination
Shaqaaleynta
Employment
Socdaalka
Immigration