Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

Deynta
Debt

 
Iibsiga Alaabada: xuquuqdaada
Buying Goods: Your Rights
haddii ay cusubyihiin iyo haddii kale, alaabada aad ka iibsato dukaanka, suuqa, kataloga (buuga) ama ganacsade kasta waa inay tayo macquul ah lahaadaan (quality). Hadii ay alaabadau marka ugu horaysa ee tijaabiso ay shaqaynwaayaan waad iska diidi kartaa, lacagtaadana lasoo noqon kartaa. Warqadanu waxay kuu sheegaysaa xuquuqdaada sharciyeed.
 
 
Shuftaynta – yaan lagu helin! Iska jir tuugada & khiyaamada
Tricks - don't get caught out! Beware of Fraud & Deception
Maxaad samayn lahayd hadii telifoon ama warqad laguu soo diro laguugu sheegayo in lagugu qorey baqtiyaa-nasiib? Hadii aad yeesho waxa suurogal ah inaad kumayaal gini khasaarto. Warqadanu waxay kaaga digaysaa shirqoolista. Shirqoolistu waa dabino lagaaga xadayo lacagta."