Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

Birisi öldüğünde borçlarla nasıl baş edilir?
What to do about debts when someone dies

Birisi öldüğünde borçlar bırakılmış mallarla veya parayla ödenebilir. Bu "miras" olarak bilinir. Anlaşmanın aslında mükellef değilse, örneğin, borçlar ortak isim altında değilse veya kefil olarak imza atılmamışsa, başkalarının bırakılmış borçları ödemesi gerekmez. Miras konusu karışık olduğundan hukuksal tavsiyeye ihtiyacınız olabilir. Buradaki bilgiler, size borçlar konusunda ne yapabileceğinizi açıklayan temel bilgilerden oluşmuştur.

Ev

İpotekli evler

Bir evi ortak isim altında satın alırken farklı iki evsahipliği vardır.

Ortak kiracılar

*eskiden "ortak kiracılar" olarak mülk sahibi idiyseniz, ev otomatik olarak ölen taraftan sağ tarafa geçerdi. Bu da, evin borçları karşılamak üzere satılamayacağı anlamına geliyordu. Nisan 2001'den itibaren bu kurallar değişti. Şimdi, alacaklı, kişi öldükten sonra 5 yıl içinde "İflas İdare Kararına" başvurup, "ortak kiracılar" (tenency in common) gibi mülkün iki eşit parçaya bölünmesini isteyebilirler. Sağ kalan taraf evi satmamak için borçları ödemek zorunda kalabilir. Evin yarısı için satıştan kalan para ile, ipotek borçları ödendikten sonra, eğer, mahkeme özel bir durum olduğuna karar vermezse, alacaklılar ödenir. Bu da sağ tarafın böyle bir durumu engellemek için, alacaklılarla irtibata geçip borcu geri ödeme anlaşması yapmasını önemli kılar.

Müşterek kira sözleşmesi (Tenants in common)

*Müşterek kiracı (tenants in common) şeklinde ev sahibiyseniz, evin sağ tarafa resmi olarak devredilmesi gereklidir. Devir otomatik olarak olmaz.

Bu durumda, eğer mevcut borç varsa, ölen tarafın hakkı borçları ödemek için kullanılır. Borçlar ödendikten sonra, hissesinden kalan miktar vasiyetnamede kime bırakılmışsa ona verilir. Vasiyetname yoksa, kimin yakın akraba olduğuna ve evi alacağına dair belli kurallar vardır.

Nasıl Kontrol edebilirim

Müşterek mi yoksa ortak kiracı mı olduğunuzu bilmek için, Mülk kayıtla irtibata geçip, miras kısıtlamasının veya miras almanın (successiıon) kayıtlı olup olmadığını sormalısınız. Devir işlemlerini yapan avukattan da bunu öğrenebilirsiniz. Eğer müşterek kiracı kuralı altında evsahibi iseniz, vasiyetname olup olmadığını araştırmalısınız. Ortak sahip evin satılmasını engellemek için ölenin borclarını ödemeyi kabul edebilir. Evi kaybetmemek için, ipoteği kendi üstüne almak zorunda veya farklı bir ipotek almak zorunda kalabilir.Bu da özellikle evde kendisi yaşıyorsa veya ölenin payını miras olarak alcaksa çok önemli olabilir.

Eğer isminiz ipotek anlaşmasında geçmiyorsa

Eğer evde yaşayıp evli olmayan veya evin kısmi sahibi olmayan birisi varsa, vasiyetname olup olmadığını araştırın. Eğer vasiyetname yoksa evde sürekli olarak yaşamasında sorunlar olabilir. Bir avukata gidip danışmak gereklidir.

Kira evler

Eğer evde başkası da yaşıyorsa kira kontratını üstüne alma olasılığı olabilir. Aksi takdirde, karı/koca veya eş ve hatta kiracı öldüğünde onunla yaşayan aile üyelerinden birisi, varis olabilir. Kira kontratının şartlarına bağlı olarak kiracı ile birlikte yaşamış olmanız gereken süre farklıdır. Kontratınızı okuyun.

Kira borçları

Eğer kontratı üstünüze alıyorsanız ve ortak kiracı değilseniz, bu daha önceki kira borçlarından sorumlu olduğunuz anlamına gelmez. Kira borçlarını karşılayacak paranın mirastan çıkması gerekir. Siz de doğal olarak bundan sonraki kiradan sorumlu olacaksınızdır.

Yardımlar

Yardım acentası (benefit agency) ölümden derhal haberdar edilmeli ve yardım defterleri derhal iade edilmelidir. Eğer yardım agentasını hemen haberdar etmezseniz, sonradan kalan mirastan ödenmesi gereken, bir fazla ödeme söz konusu olabilir. Ölen kişi eğer kira ve/veya belediye vergisi yardımı alıyordidiyse, belediye de hemen haberdar edilmelidir. Talep edilebileceğiniz, ölene olan yardım borçları olabilir.

Eğer cenaze masraflarını siz üstlenmişseniz ve gelir yardımı, gelire bağlı işsizlik yardımı, çalışan ailelerin vergi yardımı, özürlü kişilerin vergi yardımı, kira veya belediye vergisi yardımı gibi, belli yardımları alıyorsanız, sosyal fondan cenaze masraflarını karşılamak için yardım alabilirsiniz. Yardım için danışmanlık bürolarına başvurabilirsiniz.

Yakıt faturaları

Eğer mülk ortak sahip olunan veya ortak kiralanan bir mülkse, hala orada yaşamaya devam eden kişi bütün borçlardan sorumlu olabilir. Bazan yakıt şirketi isminiz faturada olmasa bile yakıttan istifade etmiş olduğunuzu ileri sürerek yakıt borçlarını ödemenizi isteyebilir. Bu karışık bir alandır. Aksi takdirde faturalar, mirastan düşülür.

Eğer başkaları evde yaşamaya devam edecekse yakıt faturalarını kendi üzerlerine yaptırmalıdırlar.

Su ve belediye vergisi

Eğer evde yaşayan başka birisi yoksa su masrafları mirastan düşülür. Ortak yaşayan birisi otomatik olarak borçlardan sorumlu olur. Aynı zamanda gelecek faturalardan da sorumlu olurlar.

Eğer evde hiçkimse yaşamıyorsa belediye vergisi sorumluluğu biter. Belediyeye mümkün olduğunca erkenden haber verin. İsimleri faturada olmasa bile, ölenin eşi belediye vergisi borçlarından sorumlu olur.

Eş, gelecek belediye vergisi faturalarından da sorumlu olur ancak, evdeki tek yetişkin kişiyse vergide % 25"lik bir indirim olur.

Taksitle satın alma anlaşmaları

Bu tip anlaşmalar sadece araba ve bazı ev eşyaları için geçerlidir. Mallar son taksitler ödenene kadar size ait olmazlar. Malları krediyi verene iade etmeden önce, alınmış malın taksitle mi satın alınmış olduğunu bilmek çok önemlidir, çünkü bu anlaşmalara göre krediyi verenin malını geri almak için, malın üçte biri ödenmişse mahkeme kararı alması gerekir. Aynı zamanda, belki de ölen kişiye ait olup mirasa dahil edilmesi gereken malları iade ediyor olabilirsiniz.

Kredi borçları

Alacaklıların, miras işlemleri bitene kadar beklemesi ve ondan sonra ödeme talebinde bulunması gereklidir. Eğer eviniz, mirasın bir kısmını kapsıyor ve borçların ödenmesi için satılmayı gerektiriyorsa, evinizi kaybetmemek için, alacaklılarla ödeme anlaşmaları yapmanız gerekir. Eğer mirasın çok az veya hiç olmadığı belliyse, alacaklılara borcu iptal etmelerini tavsiye eden mektuplar yazın.

Unutmayın, eğer ortak borçlu olarak imza atmadıysanız, borcu kendi gelirinizden ödemek zorunda değilsiniz.

Miraslar/mallar

Aşağıdakilerin söz konusu olup olmadığını kontrol etmeniz gereklidir,

*Banka hesapları:Eğer banka hesapları sadece vefaat edene ait idiyse, miras işi hallolana kadar hiç kimsenin hesaplara dokunmasına izin verilmez. Eğer banka hesapları ortak isimlerdeyse, siz genelde hala hesabı kullanabilirsiniz ve hesaptan düşülen ödemelerin (direct debitl) ve diğer ödemelerin gerekli şekilde yapıldığından emin olmalısınız veya bunun için gerekli düzenlemelerde bulunmalısınız.

*Emeklilik maaşı: Ölenin kişisel (özel) emeklilik (personal pension) maaşı veya işten emeklilik maaşı olup olmadığını kontrol edin. Ölüm durumlarında bazan ödenen bir miktar para veya hayat sigortası veya mirascıya ödenecek bir emeklilik maaşı olabilir.

*Hayat sigortası:Hayat sigortası olup olmadığını kontrol edin. İpotek borcunu ödeyecek bir poliçe veya otomatik olarak ipoteği ödeyecek bir gelir polçesi olabilir.

*Gelir vergisi: Vergi dairesi haberdar edilmelidir. Eğer ölen kişi iş sahibi veya çalışıyoridiyse vergi iadesi söz konusu olabilir.

Vasiyetnamenin resmen ispat ve tasdik edilmesi Ölen kişinin sahip olduğu herşeyle uğraşan kişi onun Kişisel Temsilcisidir. Eğer miras işi karışıksa, birisinin vasiyetnameyi resmen ispat ve tasdik etmesi gerekir. Bu işlem, kişiye, resmi olarak mal mülkle uğraşması ve borçları ödeyebilmesi için yetki verir.

Eğer, vasiyetnamenin resmen ispat ve tasdik edilmesine başvurmak istiyorsanız, miras ve vasiyetname işlerinde uzmanlaşmış bir avukata başvurun. Eğer, mal mülk varsa, fakat vasiyetname yoksa, bir avukata danışmak iyi fikir olabilir. Vasiyetname olmadığı durumda kimin miraçı olacağını araştırmanız gerekir. Bunlara Vasiyetsizlik Kuralları denir.

This document was provided by National Debtline